Szkoła Policealna nr 4              w Suwałkach

gallery/azs_sygnet

Zapewniamy pewny zawód!

       Szkoła Policealna nr 4 w Suwałkach powstała na bazie Akademickiego Zespołu Szkół w Suwałkach przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, który to powstał powstał na bazie Policealnej Szkoły Medycznej. 1 września 2011 roku zmieniła się nazwa i organ prowadzący, którym był PWSZ w Suwałkach. Akademicki Zespół Szkół przestał istnieć z powodu irracjonalnych decyzji PWSZ, umotywowanych oczywiście pieniędzmi, który to najpierw zamknął pierwsze w Suwałakch dwujęzyczne liceum - VII Liceum Ogólnoształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi. Dalsze kroki wskazują na to, że władze PWSZ planują zamknąć również Szkołę Policealną nr 4 w Suwałkach.

        Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach powstało 01 września 1973 roku. Była to pierwsza szkoła policealna w mieście. Obecną siedzibą jest budynek usytuowany przy ulicy Sejneńskiej 30, a integralną jego częścią był internat szkolny. Od 01 września 2005 roku, w związku ze zmianami w systemie oświaty, placówka otrzymała nową nazwę: Policealna Szkoła Medyczna. Przez 48 lat istnienia "Medyka" wypuściliśmy ok. 3,5 tysiąca absolwentów.

 

Kolejno powstawały kierunki:

 • Pielęgniarstwo
 • Położnych
 • Pracownik socjalny
 • Ratownik medyczny
 • Terapeuta zajęciowy
 • Technik fizjoterapii
 • Technik masażysta
 • Opiekun medyczny
 • Technika usług kosmetycznych
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun osoby starszej
 • Technik farmaceutyczny
 • Asystentka stomatologiczna
 • Technik sterylizacji medycznej

 

       Od początku istnienia szkoły profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna z dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem przygotowuje uczniów do wybranego zawodu. Placówka na bieżąco wyposażana jest w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. Zajęcia szkolne wzbogacane są licznymi wycieczkami dydaktycznymi, umożliwiającymi poznawanie nowych trendów medycznych w kraju i poza jego granicami.

       Poza działalnością dydaktyczną nasza szkoła przywiązuje ogromną wagę do procesu wychowania młodzież poprzez wyjątkową organizację pracy, atmosferę przyjaźni, życzliwości oraz empatii w stosunku do drugiego człowieka.

       Tradycją szkoły jest także podejmowanie licznych działań na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z wieloma zaprzyjaźnionymi instytucjami.

Historia

Szkoły Policealnej nr 4

gallery/undraw_book_lover_mkck