Szkoła Policealna nr 4              w Suwałkach

gallery/azs_sygnet

Zapewniamy pewny zawód!

Szkoła Policealna nr 4  w Suwałkach

 

 

bezpłatna nauka, nie wymagamy matury,

 

 

dla absolwentów każdego rodzaju szkoły średniej

 

 

bez ograniczeń wiekowych!

 

Aktywności słuchaczy

 

Z nami zawsze możesz być aktywny i rozwijać się zawodowo! Niektóre z naszych kierunków są zaoczne lub wieczorowe. Pozwala to na połączenie pracy z nauką. Zdobywasz kompetencje i zawód, jednocześnie pracując.

Słuchacze

 

 

Dołącz do najlepszych i zostań z nami na dłużej! Zapewnimi Ci komfortowe warunki nauki, bogate wyposażenie pracowni oraz profesjonalną kadrę prowadzących. Z nami zdobędziesz zawód, doświadczenie i kwalifikacje, które przydadzą się w Twojej zawodowej karierze.

gallery/undraw_high_five_u364
gallery/undraw_group_selfie_ijc6

Wizja i misja szkoły

 

 

Wizja współczesnej szkoły policealnej kształcącej w zawodach medycznych i okołomedycznych.


Kształcenie i doskonalenie w tych zawodach zdeterminowane jest czterema czynnikami:

 

  •  reformą szkolnictwa zawodowego
  •  polityką zdrowotną państwa
  •  światowymi trendami w kształceniu personelu medycznego
  •  stanem zdrowia społeczeństwa polskiego

Współczesna szkoła medyczna, jaką jest Policealna Szkoła nr 4 w Suwałkach to szkoła humanistyczna realizująca wizję medycyny holistycznej, ujmującej człowieka całościowo, kształtująca sylwetkę profesjonalisty wysokiej klasy niosącego pomoc w stanach zagrożenia życia, wsparcie i opiekę zarówno w zdrowiu jak też chorobie oraz godnej śmierci. To szkoła otwarta na wszystkie podmioty, gdyż od nich zależy profesjonalizm zawodowy nauczanego oraz wychowanie przez przykłady postaw, m.in. promujących zdrowie, czy też system wewnętrznych wartości.

gallery/undraw_book_lover_mkck